Obecnì ùrad Ludweis

Ludweis Aigen

Obecní úřad Ludweis, A-3762 Ludweis 1
Tel. +43 (0)2847/41 00 fax: - 5
gemeinde.ludweis@wavenet.at
www.ludweis-aigen.at

úřední doba:
pondělí až pátek od 8.00-12.00 hod


Obec Ludweis-Aigen leží na jihovýchodním okraji regionu “Zážitek Thayaland”. Z původních sedmi menších obcí vznikla 1966 - 1972 jedna větší obec, která sdružuje 14 katastrů o celkové roloze 52 km čtverečních a patří tak k největším obcím okresu. Ve 490 domech bydlí cca. 1020 obyvatel s hlavním místem pobytu a 300 obyvatel, s místem pobytu vedlejším. Aby se zamezilo

stálému úbytku počtu obyvatel, nabízí obec stavební parcely za již 2,50 €/m. čtvereční, což je nejlevnější nabídka v celém Rakousku.

Pozoruhodnosti

Pfarrkirche Blumau1.jpgZa návštěvu stojí barokní kostel ve Blumau, který je především kůli jeho Zollerovým freskám pokladem stavební kultury.

 

 

 

 

 

 

 

Technické památky

Z bývalého panského mlýna/pily byla v Kolmitzgrabenu zařízena elektrárna, která byla počátkem zásobování Ludweis-Aigenu a jiných vesnic elektrickým proudem. Elektrárna je stále ještě v provozu, její význam je v současnosti spíše podřadný.

Renesanční kostel s náhrobkem Hofkirchenů (Hochgrab) v Aigenu

Grabdenkmahl2.jpg Mohutný mramorový sarkofág s ležícími sochami Wilhelma I a jeho manželky Evy z rodu Hochkirchenů byl zřízen během renovace koncem 16.stol.

 

 

 

Zámek v Drösiedlu

Schloss Drösiedl 15.7.02.jpg Zámek v Drösiedlu je vodní zámenk, který se svým rensančním stylem výrazně odlišuje od ostatních památek ve Wladviertelu. V rámci renovace byly odhaleny cenné renesanční malby na zdech. Zámecká kaple je zasvěcena sv. Georgovi. Zámek se nachází v soukromém vlastnicví a byl v nedávné době příkladně renovován.

 

 

 

Různé obrazy : ať gotické sloupy či modeřné pomníky, které  lemují silnice a cesty.

Mlýny

Původně bylo na břehu řeky, na území obce, v provozu sedm mlýnů. Dnes slouží pouze jako ubytovací zažízení. Pouze Gauguschmühle (Gaugušův mlýn) v Aigenu je stále ještě schopen rovozu, jeho činnost byla ale v roce 1997 zastavena.

Trausmühle (Trausův mlýn) v Drösiedlu byla velkoryse renovonána a chybějící dílčí části technického vybavení byly doplněny.

Pozůstatky exekuční pravomoci

Pranýř v Ludweis-Aigenu stává z kulatého soklu o průměru téměř 3 m, na kterém stojí zděný, těžký osmihraný pilíř. Na pilíři stojí postava Rolanda z pískovce. Na štítu tohoto rytíře stojí letopočet 1706. Koule pranýře je hezky zachována, stejně tak železné okovy k připoutání odsouzeného.

Farmy – farmy vystěhovalců

Židovská farma pana Rezka v Pfaffenschlagu 1, kde prý stával i zámek. V rámci odsunu obyvatel 1938/39 kůli zřízení vojenského cvičiště došlo k rozdělení farmy. Po tomto dělení vznikly tři dvory, které mají stejný vzhled.

Sebastiánská kaple v Lienbergu

Sebastiankapelle1 Liebenberg.jpgLze ji označit jako nejstarší stavbu obce. Původně to byl farní kostel. Kaple byla vystavena v rámci obranné výstavby, z které se ale dochovaly pouze relikty zdí patrné v areálu domu č.2.

 

 

 

 

 

 

Sport a volný čas:

  • dlouhé trasy pro běžkaře 
  • v létě lákají koupací rybníky v Ludweisu a v Radlu ke koupání a v zimě ke hraní metané. 
  • moderní sportovní areál v Aigenu nabízí bohaté vyžití: volejbalové hřiště, koupání, tenisové kurty, dětské hřiště 
  • hřiště na plážový volejbal a dětské hřiště v Aigenu 
  • Síť stezek pěší turistiky v lesnaté krajině láká k dlouhým procházkám.

Ludweis Teich.jpg

Sportplatz

 

Farní stodola v Ludweisu

Pfarrstadel 2.jpgje známou provozní budovou i za hranicemi obce. Jmenuje se “farní stodola”, protože byla postavena na místě bývalé farní stodoly. V této hale se již deset let pořádají velmi oblíbené akce jako např. plesy, divadelní vystoupení, informační pořady atd. Tyto prostory je možné také najmout pro soukromé oslavy a pod.

 

 

 

Spolehliv é místní dodavatelství

  V Ludweisu, kde se také nachází obecní úřad, jsou dva hostince, obchod se smíšeným zbožím, kadeřník, automechanik a banka.

Obecní lékař vede vlastní lékárnu. Dále mají v Ludweisu a Seebsu dva terapeuté své praxe. I další provozy jsou v katastru obce : dva elektrikáři, dva textilní provozy, dvě pily, nákupní středisko v Aigenu, dvě truhlárny atd.

Další peněžní instituty se nacházejí v Aigenu: RAIKA a v Blumau je spořitelna.

Gastronomie

Naše čtyři pohodlné hostince nabízejí vynikající speciality z regionu Waldviertel za dobré ceny.

HOSTINEC Eisner, 3762 Ludweis 12

tel: 02847/802 59

HOSTINEC Kretschmer, 3762 Blumau 7

tel: 02847/802 60

UBYTOVÁNÍ

www.ludweis-aigen.at

Marktgemeinde Ludweis-Aigen
3762 Ludweis 1 - Telefon: 02847/4100
E-mail: gemeinde@ludweis-aigen.at, Internet: www.ludweis-aigen.at